Aonney's blog - aonney.com

Princess Cake @ Vete-Katten

🍰“Princess Cake” เค้กเจ้าหญิง หอม หวาน นุ่มลิ้น สุดแสนอร่อยที่ Vete-Katten ( เวตเต้-แคทเต็น ) ร้านเก่าแก่เกือบร้อยปี ที่สตอกโฮล์ม 🇸🇪 ✈️หากมีโอกาสแวะมาสตอกโฮล์ม แล้วอยากดื่ม FIKA ( เครื่องดื่มและขนมระหว่างวัน ) ...